Vi hjälper er med er behovsanalys

Ert företag har utvecklats och ni är i behov av att se över era rutiner för hur ni jobbar med projekt, tidrapportering, arbetsorder, kund-, leverantörsfakturor, resultatrapporter etc. så att allt kan ske så effektivt och snabbt som möjligt. Vi hjälper till med er behovsanalys och visar även hur PP7 kan förbättra ert resultat och likviditet.

Vi på PP7 kan hjälpa er få kontroll på företagets alla projekt, ÄTA och arbetsorder. Hur ni arbetar idag och hur ni borde arbeta, var det finns det tid och pengar att spara är några av de viktiga frågor som vi genomlyser åt er.

I vår behovsanalys går vi bla igenom:

 • Arbetssätt idag med flöden, roller & arbetsfördelning
 • Offerthantering med inköp och resursplanering
 • Vad som är viktigt på projekten. Hur de skall följas upp
 • Projektplanering
 • Vilka olika roller som finns i företaget
 • Äta och arbetsorder. Hur får företaget snabb fakturering och uppföljning
 • Hur kommer jobb snabbt ut till den som skall göra jobbet
 • Hur återrapporteras jobbet snabbt och säkert
 • Tid och material skall gå lätt och snabbt att fakturera
 • Tidrapportering skall automatiskt vara underlag för löneutbetalningen
 • Attestflöden för både leverantörsfakturor och tid samt rutiner kring detta
 • Uppföljning av företagets resultat skall kunna göras löpande
 • Egna mallar i dokumentsystemet så att bla offerter och avtal lätt kan göras
 • Kunna göra prognoser löpande gällande projekt, avdelningar och hela företaget
 • Alla andra funktionaliteter i PP7 som just ni har behov och hjälp av

Kontakta mig Boka demo

 

Lämna ditt telefonnummer eller e-post så hör vi av oss
till dig så fort vi kan.