PP7 Pro


PP7 Pro är det fullständiga affärssystemet för det projektdrivna företaget. Systemet innehåller många moduler som normalt kräver flera olika system. Eftersom modulerna systemmässigt är helt sammankopplade ger det en god överblick och ett bra affärsstöd i det dagliga arbetet. Detta möjliggör ett mer kontrollerat, förenklat och tidsbesparande arbete.

Projekthantering, kundreskontra, leverantörsreskontra, redovisning, allt finns i PP7!

Roller

PP7 är rollbaserat. Detta innebär att du tilldelas en roll i systemet, och får tillgång till menyer, översikter och dashboards, anpassade för just din roll. Du kan alltid välja att logga in med en lägre roll än din egen, men ej högre förstås. Rollerna gör att du får en total överblick över just dina projekt, dina uppgifter och dina egna påminnelser.

Det finns mer än 10 olika roller vilket gör att de flesta ansvarsområden finns representerade. De mest framträdande rollerna är:

checked-checkbox-xxl Utförare

Rollen utförare i PP7 Pro kan vara en tidrapportör, hantverkare, montör eller installatör. Rollen ger möjlighet att arbeta mot arbetsorder, rapportera sin egen tid och sina egna reseräkningar, samt ta ut rapporter för detta. En utförare kan arbeta antingen via ett Windows-gränssnitt, webb-gränssnitt eller mobila appar.

Läs mer…

checked-checkbox-xxl Projektledare

Projektledaren är den mest centrala användaren i PP7. Projektledaren är den som jobbar aktivt med sina projekt, ser över sina prognoser, kontrollerar tidrapporter, fakturerar och håller koll på sina kostnader. Projektledarens Dashboard speglar detta arbetssätt fullt ut!

Läs mer…

checked-checkbox-xxl Chefer

Avdelningschefen kontrollerar hela sin avdelning, där budget och prognos är en stor kontrollpunkt. För att få överblick över sin avdelning visar Dashboard information om omsättningen och prognoser, samt övriga delar i systemet som avdelnings-chefen jobbar med. En VD/Chef i PP7 har inga begränsningar i sina behörigheter och har full kontroll över alla avdelningar och alla projekt. Omsättning och prognos är här, liksom hos avdelningschefen, en viktig punkt.

Läs mer…

checked-checkbox-xxl Administratör

Administratören sköter om företagets redovisning. Här jobbas det med leverantörsreskontra och kundreskontra samt så klart redovisningen. Här sker ofta också den övergripande attesten av tid och reseräkningar, samt överföring till lönesystem.

Läs mer…

 

Vad ingår i PP7?

Funktioner

Tidrapportör  
Tidregistrering per vecka checked-checkbox-xxl
Tidrapportering per dag checked-checkbox-xxl
Reseräkning checked-checkbox-xxl
Projektledare
Projekthantering checked-checkbox-xxl
Kalkyl, budget och prognoshantering checked-checkbox-xxl
Arbetsorder/Uppdrag checked-checkbox-xxl
Workflow/Attesthantering checked-checkbox-xxl
Fakturering checked-checkbox-xxl
Attest av tid och reseräkning checked-checkbox-xxl
CRM och säljstöd checked-checkbox-xxl
Offerthantering checked-checkbox-xxl
Dokumentsystem checked-checkbox-xxl
Strukturartiklar och normtider checked-checkbox-xxl
Lagerhantering checked-checkbox-xxl
Service och avtalshantering checked-checkbox-xxl
Manuell planering till projekt checked-checkbox-xxl
Inköpsplanering med förfrågan och inköp checked-checkbox-xxl
Avtalsfakturering checked-checkbox-xxl
Avdelningschef & VD/Chef
Ekonomisk uppföljning checked-checkbox-xxl
Administratör
Skanning, tolkning och attest av leverantörsfakturor checked-checkbox-xxl
Leverantörsreskontra checked-checkbox-xxl
Kundreskontra checked-checkbox-xxl
Redovisning checked-checkbox-xxl
Avstämningar checked-checkbox-xxl
ROT och omvänd moms checked-checkbox-xxl
Resultatberäkning/Successiv vinstavräkning checked-checkbox-xxl
Koppling externt lönesystem checked-checkbox-xxl
Anläggningar checked-checkbox-xxl
Inventarieregister (Avskrivningar) checked-checkbox-xxl
Import och export API checked-checkbox-xxl

Lämna ditt telefonnummer eller e-post så hör vi av oss
till dig så fort vi kan.