PP7 Web


PP7 Affärssystem på webb för chefer, projektledare, arbetsledare och tidrapportörer

Webben är en levande entitet, där snabb förändring och utveckling sker. Vi på PP7 anser att det är viktigt att följa denna utveckling och har därför tagit fram en webbportal för tidrapportörer, projektledare och chefer. En av de stora fördelarna med webb-appar jämfört med t ex en terminal server-lösning, är tillgängligheten och enkelheten. Genom att bara ha en webbläsare installerad på sin dator och tillgång till Internet, kan man logga in och jobba med företagets skarpa data från vilken plats i världen som helst. Detta utan att koppla upp sig mot VPN-tunnlar och fjärrskrivbord!

PP7 Web är därför det ultimata verktyget för projektledaren och chefen som inte dagligen är på kontoret. Genom att surfa in på en webbsida och logga in med sin vanliga PP7-inloggning, finns möjlighet att utföra de flesta arbetsmoment som vanligtvis görs i PP7 Pro. Dashboards, översikter, tidrapportering, reseräkningar och attester är några av de saker som kan utföras i PP7 Web.

Naturligtvis jobbar PP7 Web mot exakt samma databas som PP7 Pro, i realtid, vilket innebär att en ändring i PP7 Web genast är tillgänglig i PP7 Pro.

PP7 Web kan ställas in för tre olika användningsområden:

  • Personalliggare på webben
  • Tidrapportering
  • Projektledare och chefer

checked-checkbox-xxl Dashboards

I PP7 Web finns dashboards för tidrapportörer, projektledare, avdelningschefer och högre chefer. Precis som i PP7 Pro, visar vi grafer och tabeller så som Åldersanalys kundfordringar, Omsättning i år, Omsättning i period, Trendomsättning, Projekt med negativa likvidsaldon, Täckningsgrad per projekt och Upparbetningsgrad per projekttyp. Självklart finns också PP7 Pro’s omtyckta Uppgifter direkt i portalen, där man kan hitta Leverantörsfakturor för attest, Tid för attest, Att fakturera etc.

 DashboardTime ProjectDashboard Dashboard

checked-checkbox-xxl Supersök

En uppskattad funktion i PP7 Pro är Supersök, som snabbt söker igenom hela företaget efter inmatat sökvärde. Sökning sker efter kunder, leverantörer, projekt, uppdrag, fakturor etc och är väldigt snabb. Detta var en av de första saker vi implementerade i PP7 Web, då den är så enkel och funktionell!

checked-checkbox-xxl Offert och Projekt

Självklart finns Projektsammandraget lättåtkomligt på webben, där användaren snabbt får en överblick över sina egna projekt. Skapa nytt projekt direkt härifrån, eller ta en titt på befintliga projekts ekonomiska status.

Offerthanteringen i PP7 Web fungerar precis som den gör i PP7 Pro och är ett bra verktyg för att skapa och skicka offerter till kund.

ProjectOverview

checked-checkbox-xxl Personalliggare

Personalliggare blev lagstadgat 1 januari 2016 för större byggarbetsplatser. Därför tog vi fram en modul både på web och mobil för enkel hantering av detta.

I PP7 Web hanterar du dina arbetsplatser, tilldelar arbetplatser till anställda och UE, checkar in och ut samt skapar filer till Skatteverket.

Här kan du också lätt lägga till nya UE och lägga in nya UE-resurser!

För utförarna finns PP7 Mobile, där man kan checka in och ut!

checked-checkbox-xxl Tidrapportering och Reseräkning

Redan för många år sedan fanns PP7 WebTime, där användarna snabbt och enkelt kunde registrera sin egen tid på webben. Denna modul är nu utbyggd och förnyad! Möjlighet finns nu för användarna att registrera tid via Tidregistrering (veckoregistrering), Tidrapportering per dag och Reseräkning med tillhörande dokument-/kvittohantering. En enkel och tydlig Dashboard för tid-användaren finns också, med information om ej godkända veckor/reseräkningar och rapporterad tid aktuell vecka, samt senaste 8 veckorna.

Självklart har projektledare och högre roller, möjlighet att attestera tiden. Oavsett hur attest skall ske (kanske bara en total, eller varje projektledare attestera tid från sina projekt) så kan det med fördel utföras i PP7 Web!

TimeRegistration TravelExpenses

checked-checkbox-xxl Leverantörsfakturor

Attest av leverantörsfakturor har länge varit en central del av PP7 Pro. Nu finns möjlighet att utföra samma sak i PP7 Web! Se fakturan, kontera om, skicka tillbaka, godkänn etc – alla funktioner finns på webben!

Naturligtvis har vi också tagit tillfället i akt och skapat möjlighet att se översikterna Leverantörsfakturor, Leverantörsfråga och Leverantörsfakturafråga i PP7 Web. Snabbt och enkelt, precis som i PP7 Pro, kan ni hitta rätt faktura och/eller rätt leverantör! För chefer finns också Leverantörsregistret tillgängligt, för att lägga upp nya leverantörer eller ändra någon inställning på befintlig leverantör.

InvoiceApproval

checked-checkbox-xxl Kundfakturor

Att fakturera har aldrig varit enklare! Precis som i PP7 Pro, skapas en faktura direkt i uppdraget under ett projekt. Hämta upparbetad tid och leverantörsfakturor direkt till orderraderna, kopiera/kreditera en faktura, se en preliminärfaktura och skriv ut en riktig faktura. Såklart kan du se PDF-fakturan direkt på skärmen!

Har du tappat bort en faktura, kan du snabbt och lätt hitta den via översikten Kundfakturor, Kundfråga eller Kundfakturafråga, där även konteringen visas.

CustomerInvoice OverdueInvoices

checked-checkbox-xxl Övriga översikter

Kommer du inte ihåg saker och ting? Skapa då en Att göra-post under projektet, uppdraget eller offerten, och hitta den sedan i Dashboard, eller i översikten Att göra. Det har aldrig varit så enkelt att komma ihåg möten och andra viktiga saker. Naturligtvis finns möjlighet att skapa en Att göra, utan att knyta den till ett specifikt område i PP7 också.

Kontaktöversikten är oumbärlig för att snabbt och enkelt hitta kund, leverantör, kontaktperson eller anställd.

Ärendeöversikten hjälper till att hålla reda på vilka ärenden som är just mina. Här kan vi skapa och följa upp ärenden – skicka vidare till annan användare och avsluta, snabbt och enkelt!

checked-checkbox-xxl Och mer…

Om inte allt ovan räcker till kan vi också erbjuda rapportering på webben, prognoshantering och dokumenthantering!

Documents Prognosis ResultReport

checked-checkbox-xxl Teknik

Genom att använda moderna och effektiva utvecklingsverktyg, kan vi snabbt bygga kraftfulla webbappar med hjälp av HTML5, CSS och Javascript för klienten och DataFlex för server-delen.

 

Kontakta PP7 Affärssystem snarast för mer information!

Lämna ditt telefonnummer eller e-post så hör vi av oss
till dig så fort vi kan.